Verhoog het leesplezier en de leesvaardigheid van 100.000 leerlingen in het jaar 2025

Dat is de missie achter de Leesapp. Een ambitieus project met als doel om de leesontwikkeling van het jonge kind te stimuleren en een innovatief softwarebedrijf in de onderwijssector te vestigen dat de blik op software in het onderwijs voor altijd zal veranderen.

18+

Kinderboek-
winkels

114d+

Boeken
gescand

67+

Scholen

18+

Kinderboek-
winkels

114d+

Boeken
gescand

67+

Scholen

Screenshot bieb toevoegen

Jong talent met een passie voor technische onderwijs innovaties.

Binnen Onderwijs in Beeld dagen we een nieuwe generatie IT-talent uit om samen te bouwen aan ogenschijnlijk onmogelijke technische oplossingen voor het onderwijs.

Een jong team dat gedreven werkt aan interessante technische oplossingen met een brede maatschappelijke impact.

2020

2021

2022

2023

Interviews en probleem identificatie

Kick-off ontwikkeling met basisscholen

Lancering de Leesapp met kinderboekwinkels

Forse groei en samenwerking met bibliotheken

2020

2021

2022

2023

Interviews en probleem identificatie

Kick-off ontwikkeling met basisscholen

Lancering de Leesapp met kinderboekwinkels

Forse groei en samenwerking met bibliotheken

Bouw structuur in het leesonderwijs. Bouw structuur in het leesonderwijs. Bouw structuur in het leesonderwijs. Bouw structuur in het leesonderwijs.

Deze basisscholen borgen de schoolbibliotheek en werken aan het leesplezier met de Leesapp. Jullie ook?